สายการผลิต

สายการผลิต PM

 

sints precision technology co.,ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

sints precision technology co.,ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

 

สายการผลิต MIM

sints precision technology co.,ltd สายการผลิตของโรงงาน 2

 

OEM/ODM

sints precision technology co.,ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

ฝากข้อความ